Skip to main content

Actievoorwaarden

 • Deelname aan de actie is kosteloos.
 • Deelname alleen voor organisaties die onderwijs of opvang verzorgen.
 • Deelname alleen voor medewerkers van de ingediende organisatie, derden zijn uitgesloten.
 • Emailadressen niet gelieerd aan het domein van de ingediende organisatie worden uitgesloten van deelname.
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimale leeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland.
 • De prijs staat op de naam van de winnaar (persoon) en is gebonden aan de locatie van de organisatie dat is ingediend, de prijs is niet overdraagbaar.
 • De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname aan de winactie.
  ICT voor School, kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.
 • Bij vermoede van fraude behoudt ICT voor School het recht om alle deelnamen voor de desbetreffende organisatie te diskwalificeren.
 • Organisaties met een ActiveFloor zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en/of andere goederen/diensten.
 • De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door ICT voor School.
 • Bij het accepteren van de prijs door de winnende school, gaat de school akkoord met deelname aan onze marketingactiviteiten.
 • Bij het accepteren van de prijs gaat de organisatie akkoord met het hosten een mee-organiseren van de workshop op de winnende locatie.
 • De inhoud van de workshop wordt aangepast op de grootte van de organisatie en het aantal deelnemers van de workshop.
 • Indien de interesse van deelname aan de workshop de organisatorische mogelijkheden overstijgt,
  heeft ICT voor School het recht om een maximaal aantal deelnemers voor de workshop vast te stellen.
 • Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 • ICT voor School is ten alle tijden bevoegd om actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.